title
Tallinna Polütehnik Nr 1 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
08.01.1988
language