title
Väärtusahela tõhustamine postiteenuste valdkonnas
Value chain enhancement in the postal service area
author
Grigorjeva, Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit