title
Taastuvenergia tarbimise mõju majanduskasvule Euroopa Liidu riikide näitel
The effect of renewable energy consumption on economic growth in the European Union Countries
author
Kuuskman, Carol
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus