title
Eesti eraettevõtete motivaatorid ja takistused e-arvete kasutamiseks
Drivers and Barriers for Implementing E-invoicing in Estonian businesses
author
Källe, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information