title
Objektituvastuse algoritmide tulemuste võrdlus erinevate konfiguratsioonidega
Comparison of Object Detection Algorithms Perfomance in Different Configurations
author
Vilipõld, Kristjan
supervisor
defence date
language