title
Lihula, Tallinna mnt. 3 puitkortermaja osaline renoveerimine
Selective Renovation of Wooden Residential Building in Lihula, Tallinna Road 3
author
Kummel, Sander
keywords
puitkorterelamud
wooden residential buildings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.