title
Energy Consumption and Performance Estimation of Embedded Software
Sardtarkvara energiatarbe ja jõudluse ennustamine
author
Ruberg, Priit
description
Doctoral thesis 57/2018
Doktoritöö 57/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
26.09.2018
identifier
ISBN 9789949833184 (publication)
ISBN 9789949833191 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language