title
Termaalõli süsteemi moderniseerimine Benzoflex plastifikaatori tootmisel Eastman Specialties OU tehases
Thermal oil system upgrade for Bezoflex plasticizer production at Eastamn Specialties OU
Модернизация системы нагрева термального масла производства Бензофлексов на заводе Eastman Specialties OÜ в городе Кохтла-Ярве
author
Kudryashov, Maxim
keywords
termaalõli süsteem
tööstuslik põleti
põleti kontroll
thermal oil system
industrial burners
flue burner control
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access