title
Basics for Geotechnical Engineering Explorations Considering Needed Legal Changes.Insenergeoloogiliste uuringute alused arvestades vajalikke muudatusi valdkonda käsitlevas õigusruumis
author
Tammemäe, Olavi
keywords
maapõuekaitse
ehituspiirkonnad
hoonestusõigus
geotechnical engineering explorations
risk analyses
assessment and management
environmental geotechnics
sustainable designing
bearing capacity of wedged piles (or wedge shape piles)
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
20.11.2008
identifier
ISBN 9789985598559
ISSN 1406474X
language