title
Embrüonaalsete tüvirakkude patenteerimine: otsides tasakaalustatud lähenemist Euroopa Patendisüsteemis
The Patentability of Human Embryonic Stem Cells: Looking for a Balanced Approach in the European Patent System
author
Einola, Meira
defence date
language