title
Seljaskantava laskemoonakoti integreerimine kuulipildujaga
Integration of ammo backpack and machine gun
keywords
moonakandur
moonakott
ammo chute
ammo backpack
Estonian Defense Force
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal