title
Sisekommunikatsiooni tajumine, pühendumus ja lojaalsus organisatsioonile: põlvkondade vahelised erinevused
Perception of Internal Communication, Organizational Commitment and Loyalty: Generational Differences
author
Pello, Daisy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö