title
Ettevõtte andmesidevõrgu halduse ja monitooringu lahenduse loomine vabavaraliste vahenditega
Building Network Management and Monitoring Solution for an Enterprise Using Freeware Components
author
Välk, Joosep-Kristjan
defence date
language
department / college