title
Valitsuse infosüsteemi ärianalüüs ja parendused avaliku sektori ettevõtte näitel
Government information system business analysis and improvements based on the example of public sector company
author
Viidermets Janar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2028
department / college