title
Pargi ja Reisi süsteemi kasutatavus Tallinna ja Harjumaa näitel
The usability of Park and Ride system applied in Tallinn and Harjumaa
author
Maldre, Külli
keywords
Pargi ja Reisi
Park and Ride
public transit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information