title
110 kV isolaatorketi ülelöögi karakteristikud välguimpulsspingel
Lightning impulse voltage flashover characteristics of 110 kV insulator strings
author
Uppus, Markus
supervisor
defence date
language