title
Mittestandardse kujuga ehitiste laserskaneerimine ja punktipilve põhjal modelleerimine TTÜ veetorni näitel
Laser scanning and point-cloud based modelling of non-standard structures with an application to a historic water tower
author
Aule, Silver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access