title
Regional Geoid Modelling by the Least Squares Modified Hotine Formula Using Gridded Gravity Disturbances
Piirkondlik geoidi modelleerimine vähimruutude meetodil modifitseeritud Hotine valemiga kasutades võrgustatud raskuskiirenduse hälbeid
author
Märdla, Silja
keywords
gridding
least squares modification
additive corrections
raskuskiirendus
hälve
võrgustamine
vähimruutude meetodil modifitseerimine
summeeritavad parandid
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949831852 (publication)
ISBN 9789949831869 (pdf)
ISSN 14064766
language