title
Paraboolpeegliga päikesekollektori kiirguse vastuvõtja mudeli parandamine ja soojuskadude vähendamine
Improvement of a parabolic mirror solar radiator receiver model and reduction of heat loss
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus