title
Nõudluse planeerimise protsessi optimeerimine tubakatööstuses
Demand planning process optimization in tobacco industry
author
Sazonov, Oleksii
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network