title
Lisaväärtusteenuste võimalused konteinerterminalis Transiidikeskus AS näitel
Opportunities for added-value services in container terminal on the example of Transiidikeskus LTD
author
Niinepuu, Mart-Mattis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access