title
Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja ventilatsiooni renoveerimislahenduste analüüs
Indoor climate in retrofitted residential buildings and analysis of renovated ventilation systems
author
Vassar, Aivo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information