title
Fotokatalüütiliselt töödeldud antibiootikume sisaldava reovee aeroobse biooksüdatsiooni uurimine
Bio-oxidation of photocatalytically pretreated antibiotic containing wastewater
defence date
language