title
Pinna fluorestsents-spektroskoopia ja kemomeetria kooskasutamine jahvatatud tšillipiparde ja nendest valmistatud ekstraktide analüüsimiseks
Analysis of ground chili peppers and their extracts using front-face fluorescence spectroscopy and chemometric techniques
author
Krõlenkov, Dmitri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information