title
Agregeeritud nõudluse prognoosimine kvantitatiivsete mudelite abil
Aggregate demand forecasting with the help of quantitative models
author
Dobržanski, Dmitri
keywords
kvantitatiivsed mudelid
agregeeritud nõudlus
avalikud andmed
quantitative models
aggregated demand
public data
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information