title
Ehitustööde organiseerimise analüüs ehitusinformatsiooni modelleerimise ja timmitud ehituse kontekstis
Analysis of construction management in the context of building information modeling and lean construction
author
Kerner, Kirsika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information