title
Tootmise juhtimissüsteemi arendamine läbi ERP tarkvara juurutamise, koos lean strateegiatega: Threod Systems juhtumiuuring
Production system development by ERP implementation with lean manufacturing strategies: A case study of a Threod Systems
author
Mägi, Kristjan
keywords
Enterprise Resource planning system
Production system automation
ERP and lean implementation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal