title
Elektrijaamade kasutatavustegurid Põhjamaades
Power plant usability factors in the Nordic Countries
author
Puhke, Rauno
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav Taltech raamatukogu võrgus