title
Raspberry-Pi süsteemil töötav juhtimisabi projekteerimine liiklusõnnetuste vähendamiseks
Development of a Raspberry-Pi based Driver Assistance System to Reduce Vehicle Accidents
author
Brass, Kristaps Kārlis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.