title
Esindusõiguste infosüsteemi loomine finantsettevõtte teeninduskanalite kliendikogemuse ühtlustamiseks
Creation of Representation Rights Information System to Harmonize the Customer Experience of the Financial Company's Servicing Channels
author
Leisner, Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2031
department / college