title
Tallinna reguleerimata ülekäiguradade liiklusohutuse muutumine viimase kümne aasta jooksul
The Changes in Traffic Safety of Tallinn’s Unregulated Crosswalks in the past 10 Years
author
Tamkivi, Tauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information