title
Liiklusvoogude muutumise analüüs aastatel 2012-2013 Tallinna automaatseire süsteemi andmetel
Analysis of changes in traffic flows in Tallinn in 2012 and 2013 based on automatic monitoring system data
author
Varik, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access