title
Erinevate puiduliikide spooni märguvuse uurimine
Research of veneer wettability of different wood species
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2025