pealkiri
Erinevate puiduliikide spooni märguvuse uurimine
Research of veneer wettability of different wood species
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2025