title
Massivahetuse alternatiivsed meetodid Tallinna Lennujaama K-perrooni näitel
Alternative Methods for Soil Exchange by Example of Tallinn Airport's Apron K
author
Trumm, Gerhard Markus
keywords
aluspinna stabiliseerimine
aluspinna tugevusomaduste parandamine
keskkonna jalajälg
mass exchange
soil stabilization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal