title
Kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamine ehituseks energiasäästmise eesmärgi
Use of high- tech materials in construction for energy - saving purpose
author
Nesterov, Anton
keywords
hoonete soojustmine
kõrgtehnoloogilised materialid
building insulation
high-tech materials
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information