title
Kanalite hoolduse planeerimine eestis lähtuvalt batümeetriliste muutuste ja laevaliikluse tiheduse analüüsist
Channel Maintenance Planning in Estonia Based on the Analysis of Bathymetric Changes and Vessel Traffic Density
author
Utso, Maarius
keywords
kanalite hooldus
laevaliikuse tihedus
channel maintenance
vessel traffic density
defence date
language