title
Põlevkivi kaevise allmaarikastuse jääkide ladestamine Uus-Kiviõli kaevanduses
Storage of underground separation waste in the Uus-Kiviõli oil shale mine
keywords
põlevkivi rikastamisjäägi ladustamine
storage of oil shale tailing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2025