pealkiri
Põlevkivi kaevise allmaarikastuse jääkide ladestamine Uus-Kiviõli kaevanduses
Storage of underground separation waste in the Uus-Kiviõli oil shale mine
märksõnad
põlevkivi rikastamisjäägi ladustamine
storage of oil shale tailing
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2025