title
Kindlustuse kasutamine riskide maandamiseks Eesti mikroettevõtete seas
Using Insurance to Manage Risks amongst Estonian Micro-Enterprises
author
Selge, Birgit
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network