title
Filamiin A roll integriini tüüpi kollageeni retseptorite funktsioonis: fokaaladhesioonid, rakuadhesioon ja -migratsioon
The Role of Filamin A in the Function of Integrin-type Collagen Receptors: Focal Adhesions, Cell Adhesion and Migration
author
Ruusmann, Anu
keywords
rakuadhesioon
rakumigratsioon
filamin A
cell adhesion
cell migration
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele