title
Üheksakümne meetri kõrguse hoone vundamendi kandevõime arvutus
Load capacity calculation of a ninety-metre building’s foundation
author
Orumets, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.05.2024