title
Toitekatkestuskahjude hindamise meetodid ja nende rakendatavus Eesti elektrisüsteemis
Outage cost assessment methods and application in Estonian electricity system
author
Sokk, Kristen
keywords
andmata energia
andmata energiaühiku hind
tarbijate struktuur
cost of energy not supplied
load structure
energy not served
defence date
language