title
Таллинский Политехник № 19 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.06.1981
language