title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Karsti tänava korterelamute näitel
Analysis of Building Technology and Site Management based on the Case Study of Karsti Street Apartment Houses in Tallinn.
author
Grebenjuk, Vladimir
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access