title
Elektriajami katsestendi projekteerimine
Development of a test bench for electrical drives
author
Tammeveski, Tanel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal