title
Kulumiskindlate ja kõrgtugevate teraste keevitamine
Welding of wear resistant and high strength steels
author
Lohk, Dancan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal