title
Tallinna Tehnikaülikooli Moodle õpikeskkonna ja õppeinfosüsteemi (ÕIS) integratsiooni toetav äri- ja süsteemianalüüs
Business and system analysis for integration between Tallinn University of Technology learning management system Moodle and study information system
author
Vilbiks, Hanna-Liisa
supervisor
Järve, Liisi
defence date
language