title
PostgreSQL massiiv-tüüpi andmeväljadega veebirakenduse loomine JavaServer Faces raamistikus
Web-application creation in JavaServer Faces framework using array type data fields of PostgreSQL database
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele