pealkiri
PostgreSQL massiiv-tüüpi andmeväljadega veebirakenduse loomine JavaServer Faces raamistikus
Web-application creation in JavaServer Faces framework using array type data fields of PostgreSQL database
autor
Orlova, Gelena
märksõnad
massiiv
JavaServer Faces
sõnastik
array
web-application JavaServer Faces
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ei kuulu avalikustamisele